top of page

הרצאות לנשים

מזמינים אתכם להכיר את נבחרת המרצות המדהימות שלנו שמדברות על מגוון נושאים שיעניקו תוכן עשיר לעובדות ולעובדים שלכם, הרצאות מרתקות על נושאים שעל סדר היום: מנחישות והישרדות ועד שבירת תקרת הזכוכית דרך חזון, ניהול, כלכלה ואקטואליה.

הרצאות לנשים תמונה
Blue Surface

רוצים לקבל ייעוץ תוכן לכנס הקרוב שלך ? 

bottom of page