top of page
Blue Surface Banner

כלכלה

פרופ' דורון קליגר

מומחה במימון וכלכלה התנהגותית

פרופ' דורון קליגר

מהי כלכלה התנהגותית

על רציונאליות וכלכלה התנהגותית - הרצאה

מהי כלכלה התנהגותית, ומה הקשר בינה ובין הכלכלה הקלאסית?

למה אנשים לא חוסכים מספיק לפנסיה, וכיצד ניתן לשנות זאת? ומדוע מוכרים לנו עוף בשקל?

האם הכלכלה הישנה כבר לא בתוקף, כפי שציטטו (בטעות) את דברי פרופ' דניאל כהנמן, זוכה פרס נובל לכלכלה?


בהרצאה נכיר את השטח החדש של הכלכלה ההתנהגותית, המהווה נקודת מפגש בין כלכלה, פסיכולוגיה, ותחומי דעת נוספים;

נשחק משחקים כלכליים (משחק האולטימטום, משחק הדיקטטור) ונפיק מהם תובנות;

נכיר שימושי כלכלה התנהגותית במגזר העסקי ובשירות המדינה;

נלמד על מאפייני קבלת החלטות, לרבות על ההטיות הרבות המאפיינות החלטות של אנשים (הטיית ההווה, הטיית המצב הקיים, חשבונאות מנטלית);

ונסכם עם הכרת דרך העבודה עם כלי כלכלה התנהגותית לפתרון בעיות יישומיות.

ההרצאה עתירת דוגמאות ומזמינה את הקהל להשתתף באופן פעיל במשחקים כלכליים ובדיון.


הטרמה וקבלת החלטות (לא רק) פיננסיות - הרצאה

האם קרה שצפיתם בסרט אימה ולאחריו נדרכתם מכל רעש קטן? ומה בין זה לבין קבלת החלטות פיננסיות?

התשובה קשורה בהטרמה (Priming): תהליך פסיכולוגי המשליך על האופן בו אנו קולטים ומפרשים מידע, ומשפיע בכך על התנהגותנו ועל ההחלטות שאנו מקבלים.

כפי שרומז שורש המושג, התהליך מתחיל עוד לפני צומת ההחלטה, כך שהחלטותינו מתועלות (בחלקן) לכיוון מוגדר מראש.


במפגש נסקור את תהליך ההטרמה בכלל, ואת חלקו בקבלת החלטות פיננסיות בפרט.

נדון בהשפעת ההטרמה על תפיסת הסיכון בעת רכישת ניירות ערך, נשווה בין ההחלטות של "מקצוענים" להחלטות של אלה שאינם מומחים בתחום (מי, לדעתכם, מוטרם יותר?), ונסכם בהצגת מודל קבלת החלטות המשלב גורמים כלכליים ופסיכולוגיים.

ההרצאה עשירה בתכנים ויזואליים להמחשת האפקטים הפסיכולוגיים השונים.

שיחות על כלכלה התנהגותית - הרצאה

מה הקשר בין הסביבה שלנו למצבנו הכלכלי? איך חדשות, מזג אויר ועומס תנועה משפיעים על החלטות של משקיעים בשוק ההון ויועצי השקעות? מהי החלטה כלכלית-רציונלית? האם אנחנו מודעים לכל הגורמים המשפיעים עלינו בקבלת החלטות כלכליות ועוד.


אודות

פרופ' קליגר הוא חבר סגל בחוג לכלכלה, באוניברסיטת חיפה, מומחה במימון וכלכלה התנהגותית. ראש ההתמחות בכלכלה התנהגותית (בשיתוף עם הטכניון) וההתמחות במימון; והינו חבר אקדמי באגודת האקטוארים בישראל (ILAA)

כתבות

תגובות מההרצאה

אנא צרו קשר כדי לקבל תגובות מהרצאות

​​

מרצים שאולי יעניינו אותך

Blue Surface

רוצים לשמוע עוד על פרופ׳ דורון קלינגר ?

bottom of page