top of page
Blue Surface Banner

עתידנות, העשרה

ד"ר רביד דורון

דר' בביה"ס למדעי ההתנהגות

ד"ר רביד דורון

נפלאות חקר המוח במאה ה-21

חקר המוח הינו תחום מחקר חדש יחסית ותגליותיו משליכות על חיינו. 

התקדמות הבנת המוח האנושי הובילה להתפתחויות טכנולוגיות מרחיקות לכת בהן המוח יכול לשלוט על עולמנו החיצוני באמצעות החשיבה הנעשית בתוכו ומצליח להניע אובייקטים כגון ידיים ורגליים מלאכותיים.

 

בהרצאה זו נצא למסע בהבנת תהליכי התפקוד של קליפת המוח המוטורית; תפקוד תקין ותפקוד לאחר פגיעה.

נמשיך לחזית המחקר בתחום: ממשקי מוח מכונה וננסה לחזות מה עוד צופן לנו העתיד בתחום מחקר מרתק זה. 

אודות

ד"ר רביד דורון הוא מרצה לפסיכולוגיה בביה"ס למדעי ההתנהגות, האקדמית ת"א יפו ובמחלקה לחינוך ופסיכולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה.

כתבות

תגובות מההרצאה

​​

מרצים שאולי יעניינו אותך

bottom of page