top of page
Blue Surface Banner

אקטואליה

פרופ׳ עוזי רבי

ראש מרכז דיין ללימודי המזרח התיכון

פרופ׳ עוזי רבי

ישראל והמזרח התיכון המשתנה

הרצאה זו מספקת הצצה לנבכי העולם הוירטואלי ולשימוש שעושים בו ציבורים, מנהיגים וקבוצות חברתיות רבות.

המאה ה-21 ובמיוחד אירועי "האביב הערבי" הבהירו בעליל עד כמה דומיננטית הפכה להיות הרשת החברתית..

דומה כי במאה ה-21 מדינה שלא תהיה מצוידת בהבנת העולם הוירטואלי על ממדיו התכנים, התרבותיים והלשוניים עלולה למצוא עצמה משתרכת מאחור בתחרות האזורית.


ההרצאה נשענת על דוגמאות אודיו-ויזואליות הממחישות, בין היתר, כיצד יש להרכיב את הממצאים של הרשתות החברתיות, בתוך ולצד סדר יומו של החוקר.

אודות

ראש מרכז דיין ללימודי המזרח התיכון וחוקר בכיר במרכז ללימודי איראן באוניברסיטת תל אביב. בעבר ראש החוג ללימודי מזרח תיכון .

מרואיין מבוקש בערוצי החדשות בתחומי התמחותו.

פרופ עוזי רבי מרצה בכיר וראש "מרכז דיין" וראש החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל-אביב, חוקר בכיר במרכז ללימודים איראניים באוניברסיטת תל אביב.

משמש כפרשן לענייני המזרח התיכון ראש מרכז דיין ללימודי המזרח התיכון וחוקר בכיר במרכז ללימודי איראן באוניברסיטת תל אביב. בעבר ראש החוג ללימודי מזרח תיכון . מרואיין מבוקש בערוצי החדשות בתחומי התמחותו.

פרופ עוזי רבי מרצה בכיר ראש "מרכז דיין" וראש החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל-אביב, וחוקר בכיר במרכז ללימודים איראניים באוניברסיטת תל אביב.

כתבות

תגובות מההרצאה

אנא צרו קשר כדי לקבל תגובות מהרצאות

​​

מרצים שאולי יעניינו אותך

Blue Surface

רוצים לשמוע עוד על פרופ׳ עוזי רבי ?

bottom of page