%D7%95%D7%A8%D7%93%20%D7%A1%D7%95%D7%95%
ורד סוויד
"מנהיגות נשית"

גב' ורד סוויד – לשעבר יועצת ראש-הממשלה  לקידום מעמד האישה וגב' אתי אטיאס יועצת רה"ע אשדוד לקידום מעמד האישה.

 

מגוון הרצאות:

 • מאחורי הקלעים בחצרות ראשי ממשלה

 • הטמעת חשיבה מגדרית 

 • קידום נשים בשירות הציבורי מחזון למציאות 

 • מנהיגות נשים בשירות המדינה מהי?

 • חזון 2025 תכנון קרירה לנשים 

 • הוצאת נשים ממלכודת הזנות 

 • מדיניות ציבורית הלכה למעשה 

 • שלטון מקומי מול שלטון מרכזי 

 • קידום מנהיגות מוניציפאלית 

 • תכנון מסלול קריירה 

 • מהישרדות למימוש עצמי 

 
 
אודות

הגב' ורד סוויד- לשעבר ראש עיריית נתניה, היועצת המיתולוגית לראשי ממשלה בנושאי רווחה וחברה .

ומנכ"לית הרשות לקידום מעמד האישה במשרד ראש הממשלה .

דירקטורית בחברות ממשלתיות ובתאגידים עירוניים .

ייסדה מאגר דירקטוריות לנשים .

יזמה הקמת מאגר נשים לראיונות בכלי התקשורת .

כיהנה בראש התוכנית הלאומית להוצאת נשים ממלכודת הזנות .

פעלה למען זכויות נפגעי עבירה .

יו"ר הועדה לבחינת קידום מקום עבודה תומך משפחה .