eitanbeneliyahu
איתן בן אליהו אלוף (מיל) המפקד ה-13 של חייל האוויר
מיקומה ומצבה של ישראל בזירה הבינלאומית -  מדינאות ובטחון

מהו היעד המדיני שעל המדינה להציב לעצמה,

 מהו האיזון הנכון בדרכה אל היעד,

 ואיזו מדיניות עליה לנקוט – עם שאלות אלו מתמודדות,

 בכל עת, כל ממשלה וכל מדינה,

אך בישראל עדיין לא נמצאה להן תשובה מניחה את הדעת.

 
 
אודות

אלוף (מיל) המפקד ה-13 של חייל האוויר

כיום איתן יו"ר חברת אירונאוטיקס בע"מ ודירקטור בקרן גידור "דיימונד".

יו"ר המרכז האקדמי למשפט ועסקים שזוהי מכללה ברמת גן, מרצה ומנחה סדרה בנושא מדינאות וביטחון במסגרת תוכנית "אסכולות" באוניברסיטה הפתוחה.