פרופ' אהרון צ'חנובר
פרופ' אהרון צ'חנובר
חתן פרס נובל לכימיה לשנת 2004

בהרצאתו מסכם פרופ' אהרן צ'חנובר את עיקרי עבודתו המחקרית: "מתברר שגוף האדם והאורגניזמים בכלל - בניגוד לגוף המתכת של המכונית או קירות האבן של הבית שבו אנו מתגוררים - איננו סטאטי, והוא נמצא בתהליך מתמיד של הרס ובנייה מחדש, עד כדי כך שמדי יום אנחנו מחליפים כ-10% מסך מרכיבי הגוף. החלבונים המרכיבים את שרירי הגוף והעצמות ומהווים גם זרזים ובקרים לכל הריאקציות הכימיות המתרחשות בגוף אינם יוצאים מן הכלל, ומתחלפים גם הם. השאלה המרכזית שנשאלה: מדוע אנו נדרשים לדינמיקה אינטנסיבית כזו של הרס ובנייה, ומה המנגנון המוציא אותה לפועל. הדרישה לדינמיקה נובעת משתי סיבות: האחת - כי החלבונים הם בעלי מבנה מורכב ביותר ותפקודם רגיש לשינויים במבנה המתרחשים כתוצאה משינויים גנטיים, מהשפעת הטמפרטורה שאנו חיים בה, מקרינה וממזהמים סביבתיים. על הגוף לסלק את החלבונים הפגומים, לייצר חדשים תחתם, ובאותה עת להשאיר את אלו הלא-פגומים. הסיבה השנייה - בקרת הליכים מסוימים דורשת את סילוקם של חלבונים ספציפיים המשמשים בלמים או זרזים להליכים אלה. המנגנון הבסיסי המבצע את סילוק החלבונים התגלה במהלך המחקר שביצעתי כתלמיד מחקר בהנחיית הפרופ' הרשקו. חלבונים המיועדים להריסה מסומנים קודם לכך על ידי 'תג מוות', שהוא חלבון הקרוי אוביקיטין. רק אלה שסומנו יושמדו. הפרעות בתפקוד המערכת לסילוק חלבונים פגומים נמצאו, בין השאר, בבסיס מנגנוני ממאירויות רבות ובמחלות ניווניות של המוח."

 
 
אודות

אהרן צ'חנובר - פרופסור מחקר בטכניון בחיפה שתרומותיו המדעיות החשובות קשורות בפענוח מנגנונים הקשורים בתחום היציבות של חלבוני התא ולמחקריו  השלכות מרחיקות לכת בהבנת הבסיס המולקולרי של מחלות שונות, בהן מחלת הסרטן

צ'חנובר הוא גם חתן פרס ישראל בחקר הביולוגיה לשנת תשס"ג (2003).